Home Termeni si conditii

Termeni si conditii

by admin

Acceptarea condiţiilor

Site-ul https://congres-srim.ro este proprietatea Asociației Societatea de Radiologie şi Imagistică medicală din România (denumită în continuare SRIMR), cu sediul în Şos. Fundeni Nr. 258, A/D1 (Inst.Clinic Fundeni –Radiologie) RO-022328 Bucureşti-Sector 2 Romania număr de ordine în Registrul Comerțului/număr de autorizație, cod fiscal 7512326.

Utilizarea site-ului https://congres-srim.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul https://congres-srim.ro oferă Utilizatorilor informații despre evenimente curente și viitoare, organizate de Asociația Societatea de Radiologie şi Imagistică medicală din România (SRIMR)

Informațiile prezentate pe site sunt disponibile numai profesioniștilor din domeniul medical.

Neangajarea răspunderii

SRIMR găzduiește și întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile științifice pe care le organizează. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp corectarea acestora.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele și actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice motive.

Materialele de pe acest site sunt proprietatea SRIMR, așa cum au fost declarate și așa cum acestea apar pe acest site.

Administratorul nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligaţiei SRIMR de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile SRIMR impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • va emite facturi pentru taxele de participare doar în urma unei solicitări scrise către [email protected] (nu se pot emite facturi pentru plăți efectuate într-o lună precedentă conform noilor reglementări e-factura);
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări tehnice

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului https://congres-srim.ro este proprietatea SRIMR. Toate mărcile și siglele care apar în acest site aparțin posesorilor de drept.

SRIMR garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul https://congres-srim.ro, în interes personal și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SRIMR, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea SRIMR sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare, precum și a celei referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține acest acord anulează autorizația mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin SRIMR sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Legături la alte site-uri

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce privește conținutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Încheierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România(SRIM)

CUI 7512326

București, sector 1, Șos. Fundeni, nr.258, A/D1 (Inst. Clinic Fundeni-Radiologie)

[email protected]

+(4)021-318.07.01

+(4)0723.532.620